old-library-reading-room2jpg

KANCELARIA PRAWNA WE WROCŁAWIU

Mecenas Adam Hołyński przez okres ponad dziesięciu lat pełnił funkcje kierownicze w Centralnym Biurze Śledczym Policji (Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji), w tym funkcję Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji. Nadzorował i koordynował m. in. szereg śledztw dot. przestępczości związanej z uszczupleniem podatku VAT i akcyzowego, które zaliczyć należy do grupy najpoważniejszych w tym zakresie, jakie prowadzone były na terenie kraju.

Były rzecznik dyscyplinarny Komendanta Głównego Policji. 

Z tych względów jednym z przedmiotów działalności pozostają sprawy o przestępstwa gospodarcze i skarbowe, w tym wyłudzenia podatku VAT, nielegalne wytwarzanie i obrót wyrobami akcyzowymi. 

Każda sprawa z zakresu ochrony prawnej wymaga skutecznego prawnika: radcy prawnego lub adwokata, którego zadaniem jest optymalne wykorzystanie możliwości polubownego załatwienia sprawy, a w razie potrzeby wszczęcie postępowania sądowego w imieniu klienta. Radca prawny Adam Hołyński oraz współpracujący z nim adwokaci prowadzą sprawy o różnym charakterze. Może je podjąć nasza Kancelaria Prawna. Opinie o niej są pozytywne i potwierdzone licznymi pozytywnie zakończonymi sprawami. Były wysoki oficer Centralnego Biura Śledczego Policji – Adam Hołyński, radca prawny, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Menedżerskie Studium Podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Gruntowne i wszechstronne wykształcenie decyduje o wysokich kompetencjach radcy prawnego Adama Hołyńskiego oraz prawników współpracujących z Kancelarią.

RZETELNA KANCELARIA 

Adam Hołyński odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Aktualnie wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, szczególnie w zakresie prawa karnego, prawa karnego gospodarczego i skarbowego, a także prawa gospodarczego. Radca prawny Adam Hołyński i współpracujący z nim adwokaci posiadają przygotowanie merytoryczne do prowadzenia spraw: karnych, cywilnych, rodzinnych, w zakresie profesjonalnego obrotu gospodarczego, windykacji należności, o odszkodowania i inne. Doświadczenie jakie posiada radca prawny Adam Hołyński wpływa na możliwość podejmowania przez niego większości spraw, w których reprezentuje interesy klientów, zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. 

Znakomita znajomość pragmatyki służbowej w zakresie działania organów ścigania - szczególnie w obszarze działań operacyjnych i śledczych - nie pozostaje bez wpływu na skuteczność podejmowanych przez niego czynności, zarówno w sprawach w których reprezentowane są interesy osób pokrzywdzonych, jak również osób objętych zarzutami i aktem oskarżenia w postępowaniu karnym, wymagające czynnego wsparcia obrońcy. Radca prawny świadczy usługi rozpoczynające się od wstępnych czynności, po uzyskanie ostatecznego rozstrzygnięcia w sądzie.